logo

4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 8. III. emelet (Kapucsengő: 31)

IRODÁNK NYITVATARTÁSI IDEJE:
Hétfőtől-csütörtökig: 8:00 – 16:00
Pénteken: 8:00-13:30

A hiteles fordításokat több okból is indokolt megrendelni. Az alábbiakban összefoglaljuk a leggyakoribb okokat.

A fordításokat el lehet készíteni hagyományos és speciálisabb formában is. A hiteles fordítást kötelezően el kell végeztetni több esetben is. Ilyen esetnek számít:

1. A jogi eljárások lebonyolítása során bekérhetnek különböző hivatalos iratokat. A gyakran bekért hivatalos iratok közé tartoznak az orvosi papírok, személyazonosságot igazoló iratok, de a jogosítvány is.

Az eljárás lefolytatásához a szereplőknek minden dokumentumot hiánytalanul be kell mutatni, ha kell, azok lefordított változatával együtt.

2. A jogi eseteken kívül további okból is szükség lehet záradékkal ellátott fordítás benyújtására. A költözés egy másik országba szintén hivatalos és személyes dokumentumok hiteles fordításával járhat együtt. Ide sorolható a születési anyakönyvi kivonat, a vezetői engedély, de az erkölcsi bizonyítvány és az iskolai bizonyítványok, oklevelek is.

3. A céges ügyintézéshez is szükség lehet jogi eljárásokra, olyan dokumentumok felhasználásával, amik igénylik az idegennyelvi fordítást.  A szerződések, okiratok összeállítása is ide tartozik. A jogi eljárásokon kívül az egyszerű adminisztrációs tevékenységhez is szükség lehet lefordított szövegű dokumentumokra.

Mielőtt fordítást rendel, tájékozódjon!

A hiteles fordítást csak azok a fordító irodák készíthetik el, akik rendelkeznek az ehhez a tevékenységhez nélkülözhetetlen engedéllyel. A megrendelőnek figyelnie kell arra, hogy egy iroda nem biztos, hogy minden típusú dokumentum hiteles fordítását el tudja végezni.

A hivatalos ügyek intézéséhez időben érdemes elkezdeni a szervezést és megtalálni az irodát, ami gyakorlattal, kapacitással és engedéllyel egyaránt rendelkezik.

A fordítóirodánkat nyugodtan keresse meg olyan fordítási munkákkal, amiket professzionális színvonalon szeretne elkészíttetni. A csapatunk nagy gyakorlattal rendelkezik a pontos határidőre elkészített projektekben, ezért garantáljuk, hogy az ügyfeleink elégedettek legyenek.